GIA ĐÌNH

Thứ Hai, ngày 08 tháng 7 năm 2013

NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6/2013

Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6/2013, cả nhà cùng đi tắm biển Dốc Lết-Ninh hòa-Khánh Hòa.
Đây là lần đầu tiên Khoai được đi tắm biển